Algemene voorwaarden

Bingotify™

Algemene Voorwaarden Bingotify

Laatst bijgewerkt: 01-12-2023

Welkom bij Bingotify! Voordat u gebruik maakt van onze website en diensten, raden wij u aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Definities
1.1 Bingotify: Verwijst naar de organisatie die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de website en de verkoop van muziek bingokaarten.

1.2 Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten van Bingotify.

2. Aanvaarding van de Voorwaarden
2.1 Door de website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, erkent en aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden.

3. Diensten
3.1 Bingotify biedt online muziek bingokaarten te koop aan.

3.2 De prijzen van de bingokaarten zijn duidelijk vermeld op de website. Bingotify behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

4. Bestellingen en Betalingen
4.1 Bestellingen worden geplaatst via de website. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de website.

4.2 Bingotify behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.

5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de aangeboden diensten zijn eigendom van Bingotify.

6. Privacy
6.1 Bingotify verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Bingotify is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Bingotify.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden
8.1 Bingotify behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen
9.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via support@bingotify.com

Bingotify.com

KVK-nummer: 80815170

Keurenplein 41

1069CD Amsterdam

011-1230888

support@gmail.com